Theses 

Translating Southern Culture in Flannery O'Connor's Short Stories – Bc. Martina Kyjaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka

Bc. Martina Kyjaková

Diplomová práce

Translating Southern Culture in Flannery O'Connor's Short Stories

Translating Southern Culture in Flannery O'Connor's Short Stories

Anotace: Diplomová práce se zabývá překladem kultury amerického Jihu v povídkách Flannery O’Connorové. Cílem práce je zjistit, jak měnili strategie překladu dialektu a extralingvistických jednotek. Nejdříve se práce snaží definovat kulturu a kulturně specifické prvky, které se budou analyzovat. Poté se tyto prvky dělí do kategorii a zkoumají se překladatelské strategie. Následuje krátký souhrn dosud publikovaných překladů a analýza stylu O’Connorové. Praktická část se věnuje analýze překladatelských strategií v třech povídkových sbírkách (z let 1974, 1988 a 2013).

Abstract: This diploma thesis focuses on translation of Southern culture in Flannery O’Connor’s short stories. The aim of this thesis is to analyze how translations of dialect and extralinguistic items changes in time. First, an attempt is made to define culture and culture-specific items to be analysed. Subsequently, the culture-specific items are divided into categories and translation strategies for each kind are explored. The main characteristics of O’Connor’s writing and the translations published so far are summed up. In the practical part, the translation strategies in three collections (published in 1974, 1988 and 2013) are analyzed.

Keywords: Flannery O'Connor, culture, kultúra, preklad, translation, culture-specific items, kulturně specifické prvky, jižanská literatura, Southern literature

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:59, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz