Bc. et Bc. Tereza Pokorná

Diplomová práce

PTSD u pracovníků pobytových zařízení sociálních služeb v kontextu jejich osobnostních charakteristik a psychické odolnosti v rámci mise Lékařů bez hranic proti pandemii COVID-19

PTSD of employees of residential social services facilities in the context of their personality characteristics and psychological resilience within the mission Doctors Without Borders against the pandemic COVID-19
Anotace:
Současná doba pandemie onemocnění COVID-19 s sebou přináší řadu otázek. Jednou z nich se zabývala tato diplomová práce. Zajímalo nás zda se u pracovníků pobytových zařízení sociálních služeb může rozvinout symptomatika posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Studie probíhala díky Lékařům bez hranic (MSF - Médecins sans Frontière), kteří se této cílové skupině věnovali v rámci své první mise v České …více
Abstract:
The COVID-19 pandemic raises a number of questions. One of questions was elaborated in this thesis, particularly whether the symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD) can develop in employees of residential social services facilities. The study was carried out thanks to Médecins sans Frontière (MSF), who addressed this target group as a part of their first mission in the Czech Republic. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Jahnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie