Theses 

Kvalitativní výzkum procesu fyzické a psychické přípravy parašutistů a zvládání stresu v průběhu seskoku padákem – Milan MARTIN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví

Milan MARTIN

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum procesu fyzické a psychické přípravy parašutistů a zvládání stresu v průběhu seskoku padákem

Qualitative research of processes of physical and mental preparation for parachuting and an influence of stress during the parachute jump

Anotace: Cílem práce je podniknout kvalitativní výzkum založený na grounded teorii, zakotvené teorii a zjištění, jak se sportovní a vojenští parašutisté připravují na seskok. V teoretické části se pokusíme vysvětlit koučování a učení, senzomotorické učení, psychohygienické metody, fyzickou a psychickou průpravu, teorii aktivace, teorii stresu, zvládání stresu, vliv hudby na aktivaci a zvládání stresu. V metodologické části objasníme pojem kvalitativního výzkumu, základy zakotvené teorie při použití metody polo strukturovaného rozhovoru, popř. pozorování. Po provedení kvalitativního výzkumu budou sumarizovány zjištěné vzorce fyzické a psychické přípravy a rozdílné či společné společné prvky zvládání stresu a emocí u sportovních parašutistů a výsadkářů AČR.

Abstract: The aim is to undertake qualitative research based on Grounded theory and findings how the sports and military paratroopers prepare to jump. We try to explain coaching and learning, activation theory, the theory of stress, coping with stress, the influence of music on the activation and stress management in theoretical part. We explain the concept of qualitative research, grounded theory basics using a semi-structured interview method, or. observation in the methodological part. Detected patterns of physical and mental preparation and the different elements of a common or joint managing stress and emotions in sport skydivers and parachutists ACR will be summarized after qualitative research.

Klíčová slova: Kvalitativní výzkum, stres, zakotvená teorie, seskok, teorie aktivace, strach, učení, psychická příprava, emoce.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vaněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MARTIN, Milan. Kvalitativní výzkum procesu fyzické a psychické přípravy parašutistů a zvládání stresu v průběhu seskoku padákem. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz