Theses 

Kvalitativní výzkum procesu fyzické a psychické přípravy parašutistů a zvládání stresu v průběhu seskoku padákem – Milan MARTIN

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Health Education

Milan MARTIN

Bachelor's thesis

Kvalitativní výzkum procesu fyzické a psychické přípravy parašutistů a zvládání stresu v průběhu seskoku padákem

Qualitative research of processes of physical and mental preparation for parachuting and an influence of stress during the parachute jump

Abstract: Cílem práce je podniknout kvalitativní výzkum založený na grounded teorii, zakotvené teorii a zjištění, jak se sportovní a vojenští parašutisté připravují na seskok. V teoretické části se pokusíme vysvětlit koučování a učení, senzomotorické učení, psychohygienické metody, fyzickou a psychickou průpravu, teorii aktivace, teorii stresu, zvládání stresu, vliv hudby na aktivaci a zvládání stresu. V metodologické části objasníme pojem kvalitativního výzkumu, základy zakotvené teorie při použití metody polo strukturovaného rozhovoru, popř. pozorování. Po provedení kvalitativního výzkumu budou sumarizovány zjištěné vzorce fyzické a psychické přípravy a rozdílné či společné společné prvky zvládání stresu a emocí u sportovních parašutistů a výsadkářů AČR.

Abstract: The aim is to undertake qualitative research based on Grounded theory and findings how the sports and military paratroopers prepare to jump. We try to explain coaching and learning, activation theory, the theory of stress, coping with stress, the influence of music on the activation and stress management in theoretical part. We explain the concept of qualitative research, grounded theory basics using a semi-structured interview method, or. observation in the methodological part. Detected patterns of physical and mental preparation and the different elements of a common or joint managing stress and emotions in sport skydivers and parachutists ACR will be summarized after qualitative research.

Keywords: Kvalitativní výzkum, stres, zakotvená teorie, seskok, teorie aktivace, strach, učení, psychická příprava, emoce.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014
  • Accessible from:: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Vaněk

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARTIN, Milan. Kvalitativní výzkum procesu fyzické a psychické přípravy parašutistů a zvládání stresu v průběhu seskoku padákem. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 13:31, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz