Theses 

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou – Bc. Vladimír Horčičko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Information Technologies

Bc. Vladimír Horčičko

Bachelor's thesis

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou

Analysis of the Computer Graphics Possibilities, Especially on Vector Graphics

Anotácia: Tato bakalářská práce popisuje základní principy 2D počítačové grafiky. V první části práce jsou popsány základní způsoby, jak počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. Každý princip je vysvětlen a jsou uvedeny příklady možných formátů a programů pro práci s počítačovou grafikou. V této části jsou také popsány barevné modely a jejich způsoby míchání barev. Práce je zaměřena na grafiku vektorovou. Ve druhé části práce, která je praktická, je uveden postup práce ve vektorovém programu CorelDRAW X7. V tomto programu je vytvořen informační leták, na kterém jsou aplikovány poznatky z teoretické části.

Abstract: The Bachelor´s thesis describes the essential principles of 2D computer graphics. The theoretical part deals with the basic techniques of how computers save and process images. Each principle is explainded and supplemented with examples of appropriate formats and programmes used for work with computer graphics. The theoretical part also includes descriptions of coloured models and their techniques of mixing colours. The work is mainly focused on vector graphics. The practical part of the thesis describes the procedure in the CorelDRAW7 vector programme and introduces an information leaflet created in this programme, following the acquired knowledge from the theoretical part.

Kľúčové slová: vektorová grafika, rastrová grafika, vektor, pixel, RGB, CMYK, CorelDRAW

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Bohuslav Růžička, CSc.
  • Oponent: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 07:47, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz