Michal Brigant

Diplomová práce

Analýza vztahu úrokové míry a měnového kurzu v podmínkách malé otevřené ekonomiky

Analysis of the relationship between interest rate and exchange rate within boarders of a small open economy
Anotace:
Primárním cílem předkládané diplomové práce bylo analyzovat vztah devizového kurzu a úrokové míry v podmínkách malé otevřené ekonomiky. Jednotlivé teoretické přístupy přicházejí v otázce směru a intenzity kauzálního působení mezi těmito veličinami s různými, někdy dokonce protichůdnými závěry. Z pohledu autora je důležité chápat interakci devizového kurzu a úrokové míry ne jako statický vztah, ale …více
Abstract:
Primary objective of this thesis was to analyse the relationship between exchange rate and interest rate within borders of a small open economy. Different theoretical approaches often present us with various, sometimes even opposing conclusions when it comes to the matter of direction and intensity of the causal influence between these two variables. From author's point of view it is important to perceive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: Lukáš Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35603