Bc. Jana Loskotová

Master's thesis

Izolace starobylé DNA z tepelně poškozených kostí

Isolation of DNA from ancient thermally damaged bones
Abstract:
Spálené kosti jsou významným biologickým materiálem nejen z pohledu forenzní genetiky, kdy je úspěšná izolace DNA klíčová k určení identity zemřelého jedince, ale i z pohledu archeologického vzhledem k tomu, že v historii vývoje současné lidské populace jsou zaznamenány mnohaleté etapy, ve kterých byl pohřeb žehem jedi-ným způsobem pohřbívání mrtvých těl. Z těchto období jsou tedy spálené lidské ostatky …more
Abstract:
Burned bones are a significant biological material not only for foren-sic genetics, where a successful isolation of DNA is a key element for the identification of a deceased person, but also from an archae-ological standpoint because of the fact that in the history of evolu-tion of human population there are several years-long phases, in which the burial by fire is the only type of burying the dead …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta