Bc. Jana Loskotová

Master's thesis

Izolace starobylé DNA z tepelně poškozených kostí

Isolation of DNA from ancient thermally damaged bones
Anotácia:
Spálené kosti jsou významným biologickým materiálem nejen z pohledu forenzní genetiky, kdy je úspěšná izolace DNA klíčová k určení identity zemřelého jedince, ale i z pohledu archeologického vzhledem k tomu, že v historii vývoje současné lidské populace jsou zaznamenány mnohaleté etapy, ve kterých byl pohřeb žehem jedi-ným způsobem pohřbívání mrtvých těl. Z těchto období jsou tedy spálené lidské ostatky …viac
Abstract:
Burned bones are a significant biological material not only for foren-sic genetics, where a successful isolation of DNA is a key element for the identification of a deceased person, but also from an archae-ological standpoint because of the fact that in the history of evolu-tion of human population there are several years-long phases, in which the burial by fire is the only type of burying the dead …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta