Bc. Lucie Havlátová

Bachelor's thesis

Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybraných regionech ČR

Long-term unemployment in chosen regions in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybraných regionech ČR“ je stručná charakteristika regionu Žďár nad Sázavou a regionu Brno-venkov se zaměřením na dlouhodobou nezaměstnanost a její rozbor na jednotlivé skupiny, které jsou dlouhodobou nezaměstnaností zasaženy. Další část je zaměřena na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti pomocí aktivní politiky zaměstnanosti v těchto regionech …more
Abstract:
The subject of my thesis “Long-term unemployment in chosen regions in the Czech Republic“ is a brief description of the region Žďár nad Sázavou and region Brno-venkov with a focus on long-term unemployment and division into individual groups which are affected by long-term unemployment. The next section is focused on solutions to long-term unemployment through active labour policies in these regions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Veronika Krůtilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta