Denis DRZYZGA

Bakalářská práce

Korespondenční analýza

Correspondence analysis
Anotace:
Korespondenční analýza je vícerozměrná statistická metoda založená na popisu závislostí dvou a více kategoriálních proměnných, které jsou uspořádány do kontingenční tabulky. Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s touto metodou a na reálných datových souborech předvést její využití. Za tímto účelem jsou v práci známé pojmy jako kategoriální data, kontingenční tabulky a test nezávislosti obohaceny …více
Abstract:
Correspondence analysis is multivariate statistical technique based on description of dependence between two or more categorical variables, which are organized into contingency table. Goal of the bachelor thesis is to introduce this technique and show its application on real data. Besides known terms like categorical data, contingency tables and independence test the thesis deals also with new ones …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRZYZGA, Denis. Korespondenční analýza. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b2eoi8 b2eoi8/2
28. 3. 2014
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
28. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.