Bc. Dana Kuchtová

Diplomová práce

Strategické riadenie ľudských zdrojov - súčasť manažmentu banky

Strategic Management of Human Resources – the Part of Bank Management
Abstract:
This thesis deals with Strategic Human Resource Management as Part of the Bank's Management. The first chapter focuses on the theoretical results of research - defines the nature, purpose and bodies of human resource management and follow-up personnel actions. The second chapter analyzes the human resource management in selected bank. The last chapter is focused on the design strategies for selected …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá strategickým riadením ľudských zdrojov ako súčasti manažmentu banky. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská skúmanej problematiky – definuje podstatu, cieľ a subjekty riadenia ľudských zdrojov a nadväzujúce personálne činnosti. Druhá kapitola analyzuje riadenie ľudských zdrojov vo vybranej banke. Posledná kapitola je zameraná na návrh stratégie pre vybranú banku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Viera Šukalová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK