Ing. Magdaléna KOCYCHOVÁ

Diplomová práce

Změna hodnotového žebříčku u vybraných konvertitů - kvalitativní výzkum

Change of the priority chart by chosen converts - qualitative research
Anotace:
Diplomová práce zpracovává otázku konverze a její působení na hodnotový žebříček vybraných osob. Nastiňuje etymologii pojmů konverze a konvertita a vnímání těchto pojmů ve Starém a Novém zákoně. Autorka dále rozebírá teologicko-psychologickou dimenzi obrácení. V další části diplomové práce je obsažen popis metodologie kvantitativního a kvalitativního výzkumu, na který navazuje praktická část práce …více
Abstract:
This thesis handles the question of conversion and its impact on the value chart of selected persons. It outlines the etymology of the expressions of conversion and convert and perceptions of these concepts in the Old and New Testaments. Further, the author analyzes the theological and psychological dimension of conversion. The next part of the thesis contains the description of the methodology of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011
Identifikátor: 126986

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: ThLic. Michal Umlauf

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCYCHOVÁ, Magdaléna. Změna hodnotového žebříčku u vybraných konvertitů - kvalitativní výzkum. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teologie / Křesťanská výchova

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b2j09k b2j09k/2
19. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 4. 2011
Marklová, E.
20. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.