Růžena Vávrová

Bakalářská práce

Změny ve složení a technologických vlastnostech kravského mléka v průběhu dojeni

Changes in the composition and technological properties of cow's milk during milking
Anotace:
Cílem této bakalářské práce byla analýza změn ve složení a technologických vlastnostech kravského mléka v průběhu dojení. Součástí práce byl praktický výzkum na farmě a následné rozbory vzorků mléka získaných od čtyř krav. Vzorky byly odebírány v průběhu dojení pomocí speciální konve, která umožnila rozdělit mléko do čtyř frakcí. 1.frakce byla získána na začátku dojení, 2. a 3. v průběhu a 4. frakce …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze changes in the composition and technological properties of cow's milk during the milking. Part of the work was practical research on the farm and subsequent analyzes of milk samples obtained from four cows. Samples were taken during milking using a special cane that allowed the milk to be divided into four fractions. The 1st fraction was obtained at the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
 • Vedoucí: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
 • Oponent: Jana Javorová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b2koar b2koar/4
27. 4. 2017
Složky
Soubory
Zerdaloglu, S.
1. 11. 2018
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
31. 10. 2018
Zerdaloglu, S.
1. 11. 2018
Zerdaloglu, S.
1. 11. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.