Bc. Zdeňka Machová

Diplomová práce

Řízení pohledávek a tvorba opravných položek ve firmě POTRAVINY VYSOČINA s. r. o.

Management of receivables and creation of allowances in POTRAVINY VYSOČINA s. r. o.
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení pohledávek s návazností na tvorbu opravných položek. Cílem je navržení systému řízení pohledávek ve společnosti Potraviny Vysočina s.r.o., který by zahrnoval jak proces vzniku pohledávek s jejich případným zajištěním, tak i opatření pro vymáhání problematických pohledávek. Teoretické poznatky, vztahující se k řízení pohledávek od předcházení vzniku …více
Abstract:
This thesis is focused on debt management with relation to adjustments ctreation. The goal is to design a debt management system for Potraviny Vysočina s.r.o., which would cover the proces of formation of the claims including their ensuring and taking measures for the recovery of problematic loans both. To remove the current weaknesses in the system of debt management at cost-effective working, there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance