Bc. Nikola Petráčková

Bakalářská práce

Logistické zajištění Světového poháru v alpském lyžování v České republice

Logistics of the World Cup in alpine skiing in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se věnuje možnostem logistického zajištění Světového poháru v alpském lyžování v České republice. V úvodu jsou zmíněna teoretická východiska, která jsou nutná pro následující popis a analýzu jednotlivých kroků organizátorů. V druhé části najdeme samotnou analýzu logistického zajištění Světového poháru v alpském lyžování. Jsou zde popsány organizační postupy, nutná medializace, sponzoring …více
Abstract:
This work examines possibilities of logistic support of FIS Alpine Ski World Cup held in the Czech Republic. In the introduction are mentioned theoretic bases necessary for a subsequent description and an analysis of individual steps made by organizing company. The second part contains the analysis of FIS Alpine Ski World Cup logistic support itself. It describes organizational methods, necessary medial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petráčková, Nikola. Logistické zajištění Světového poháru v alpském lyžování v České republice. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera