Pavlína MASOPUSTOVÁ

Diplomová práce

Mediating Ostrava region and Ostrava University to international audiences

Mediating Ostrava region and Ostrava University to international audiences
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the extent to which the translation from Czech into English retained the basic elements of the genre to which promotional materials contained in the corpus belong to and how translators managed to adapt the content and form to the needs of the target audience and target culture. The thesis also focuses on procedures and translation solutions that translators chooses …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zjistit, do jaké míry byly při překladu z českého jazyka do anglického zachovány základní elementy žánru, ke kterému propagační materiály obsažené v korpusu patří a jakým způsobem se překladateli podařilo přizpůsobit obsah i formu cílovému publiku a cílové kultuře. Práce se také zaměřuje na popis postupů a překladatelských řešení, které překladatelé v daném diskurzu volí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MASOPUSTOVÁ, Pavlína. Mediating Ostrava region and Ostrava University to international audiences. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta