Kateřina MIKLOŠOVÁ

Diplomová práce

Design autobusové zastávky

Design of the bus stop
Anotace:
Diplomová práce sestává z pěti částí. Úvodní odstavce se věnují stručnému seznámení s městem Strakonice a místním hradem. Následují kapitoly, které řeší autobusovou zastávku z pohledu technických norem a různých druhů členění zastávek. Dále se zaobírám i odborně technickým pohledem na autobusové nádraží. V další části popisuji praktické řešení návrhu autobusové zastávky u strakonického hradu. Východiskem …více
Abstract:
The master{\crq}s thesis consists of five parts. The opening part contains a brief introduction to the town of Strakonice and the local castle. The following chapters deal with the bus stop in terms of technical norms and different bus stop categorisations. In addition, the local bus station is analysed from a technical perspective. The next section is concerned with a practical solution of the bus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009
Zveřejnit od: 24. 4. 2009
Identifikátor: 6313

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKLOŠOVÁ, Kateřina. Design autobusové zastávky. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta