Bc. Jan Hendrych

Bakalářská práce

Úloha signální dráhy Wnt/PCP ve větvení orgánů

The role of the Wnt/PCP signalling pathway in the branching morphogenesis
Anotace:
Jedním z nejpozoruhodnějších biologických jevů ve vyvíjejícím se embryu je bezpochyby proces větvící morfogeneze. Tento často přehlížený a nedostatečně prozkoumaný mechanismus stojí za vznikem širokého spektra orgánů, jako jsou plíce, ledviny, prostata, slinné a mléčné žlázy. Větvící morfogeneze je regulována několika signálními drahami, mezi něž se řadí i dráha Wnt/planární buněčné polarity. Tato …více
Abstract:
One of the most intriguing biological phenomena within the developing embryo is undoubtedly branching morphogenesis. This often overlooked and understudied mechanism stands behind the formation of the broad spectrum of organs, such as the lungs, kidneys, prostate, salivary and mammary glands. Branching morphogenesis is regulated by several signalling pathways, including the Wnt/Planar cell polarity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kompaníková
  • Oponent: M.Sc. Marcos González López

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta