Ing. Martina Dilhofová

Master's thesis

Postindustriální městské prostředí v České republice

Postindustrial urban environment in the Czech Republic
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Postindustriální městské prostředí v České republice“ je analýza změn, kterými prošla česká města v rámci transformace od industriálních k postindustriálním městům v průběhu posledních desetiletí v důsledku přechodu k principům tržní ekonomiky a následných transformačních procesů. Modelovým městem, na němž jsou změny popisovány, je město Brno. První část práce je zaměřena …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Postindustrial urban environment in the Czech Republic” is the analysis of changes, which Czech towns have undergone in the process of transformation from industrial to postindustrial towns within the last decades as a result of transition to the principles of a market economy and following transformation processes. The model town, on which these changes are described …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration