Ľubomíra Ondejková

Diplomová práce

IT audit ako podpora finančného auditu

IT audit jako podpora finančního auditu
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím podpory IT auditu v auditu účetní závěrky. Jejím primárním cílem je analyzovat nedostatky identifikované auditory informačních systémů a vytvořit jejich přehled, který bude podávat informace ohledně nejčastěji odhalených problémů a zároveň poskytovat doporučení k odstranění těchto deficitů. Podmíněným cílem je představit metodiku využívanou v praxi, na základě které …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the use of IT audit as a support in the audit of the financial statements. Its primary objective is to analyze the deficiencies identified by the IS auditors and to create an overview that will provide information about the most frequent issues and provide recommendations to address these deficiencies. The underlying goal is to present the methodology used in practice …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá využitím podpory IT auditu v audite účtovnej závierky. Jej primárnym cieľom je analyzovať nedostatky identifikované audítormi informačných systémov a vytvoriť ich prehľad, ktorý bude podávať informácie ohľadne najčastejšie odhalených problémov a zároveň poskytovať odporúčania k odstráneniu týchto deficitov. Podmieneným cieľom je predstaviť metodiku využívanú v praxi, na základe …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Josef Muknšnábl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74648

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Podniková informatika