Bc. Pavel Votava

Master's thesis

Vývoj struktury úvěrových aktivit Světové banky

Structure Development of Credit Activities of World Bank
Abstract:
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj zahájila svoji činnost po druhé světové válce. Jejím počátečním úkolem byla pomoc válkou zničené Evropě. V průběhu svého růstu si vytvořila společenství institucí pod souhrnným názvem skupina Světové banky. Ta poskytuje zvýhodněné úvěry, technickou pomoc a poradenskou činnost. S postupem času se Světová banka začala orientovat na rozvojové země, v kterých se snaží …more
Abstract:
International Bank for Reconstruction and Development started its activity after the World War II. Its initiatory goal was the aid to Europe destroyed by war. In the course of its development and growth it has created association of institutions under summary name The World Bank Group. The World Bank Group provides advantageous loans, technical help and consultancy. Later the Word Bank has begun to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní