Theses 

Assessing the Quality of Students' Translations: An Exploratory Study – Bc. Richard Skolek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Richard Skolek

Master's thesis

Assessing the Quality of Students' Translations: An Exploratory Study

Assessing the Quality of Students' Translations: An Exploratory Study

Abstract: Práce zkoumá kvalitu studentských překladů mezi roky 2003 a 2014. Teoretická část je rozdělena na dvě poloviny - v první je objasněna metoda rozboru chyb, ve druhé jsou rozebrány pojmy překladová ekvivalence a překladová kompetence. V praktické části jsou potom vlastní rozbory překladů, výsledky a detailní rozbory nejobtížnějších míst zdrojového textu. Práce zahrnuje také doporučení pro katedru a podněty pro další studie.

Abstract: The thesis evaluates the quality of students' translations between 2003 and 2014. The theoretical part is divided into two parts - the first explains the error analysis method, the second explains the concepts of translation equivalence and translation competence. The practical part of the thesis includes the analyses, the results and detailed discussions of the most difficult translation problems. The thesis also contains suggestions for the Department and ideas for further research.

Keywords: error analysis, translation analysis, students' translations, translation quality, rozbor chyb, rozbor překladu, překlady studentů, kvalita překladu

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jarmila Fictumová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 22:50, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz