Mgr. Regina Česenková

Bakalářská práce

Porovnání marketingu destinací České republiky a Ruské federace

Destination Marketing of the Czech Republic and Russian Federation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním destinačního marketingu České republiky a Ruska. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů cestovního ruchu a marketingu a seznámení s jednotlivými přístupy k marketingu v oblasti cestovního ruchu a formami marketingu v internetovém prostředí. Praktická část porovnává konkrétní prvky destinačního marketingu – weby agentur, video prezentace a …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on destination marketing in the Czech Republic and Russian Federation. The first part deals with basic terms in tourism and marketing. It introduces attitudes of marketing in tourism and marketing forms on the Internet. The practical part aims on comparison of particular elements in destination marketing – agency’s websites, video presentations and tourist brands.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. et Mgr. Markéta Kropáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu