Bc. Markéta SKOTNÍKOVÁ

Diplomová práce

Nakládání s průmyslovými odpady se zaměřením na společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s. r. o.

Treatment of industrial waste focusing on the company Johnson Controls Autobaterie spol. s. r. o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nakládáním a zpracováním odpadů vznikajících při výrobě akumulátorů ve společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s.r.o. v České Lípě. Dále se také zabývá nutností recyklace tohoto nebezpečného odpadu. První část této diplomové práce je věnována literární rešerši z odborné literatury a legislativy. Dále charakterizuje společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s.r.o …více
Abstract:
The diploma thesis deals with isme of waste generated production of batteries at Johnson Controls Autobaterie Ltd. in Česká Lípa. Thereinafter also I deal with need for recycling of hazardous waste. The first part this thesis is devoted a literary fraction of an expert literary and legislation. Further it characterize the company Johnson Controls Autobaterie Ltd. its manufacturing program and production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOTNÍKOVÁ, Markéta. Nakládání s průmyslovými odpady se zaměřením na společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s. r. o.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí