Michaela SOVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice)

Characteristics of arachnocenoses in the area of PP Na letišti (Otrokovice)
Anotace:
Arachnologický výzkum byl proveden na území Přírodní památky Na letišti v roce 2010. Výzkum probíhal od května do října, tedy 159 dnů. Zástupci skupiny arachnocenóz byli zkoumáni ve třech lokalitách následujících ekosystémů: louka, mokřad a enkláva lesa. Arachnologický materiál byl získán pomocí metody zemních pastí. Nedílnou součástí práce je vyhodnocení vybraných ekologických charakteristik: stupeň …více
Abstract:
The arachnological research was made in the area of the Natural Monument Na letišti in 2010. The research was made in the period from May to October, i.e. 159 days. The arachnocenoses were studied in three localities: meadow, wetland and forest enclave. The arachnological material was obtained by using the method of pitfall traps. The evaluation of particular ecological characteristics was used as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Identifikátor: 22329

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOVIČKOVÁ, Michaela. Charakteristika arachnocenóz na území PP Na letišti (Otrokovice). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta