Martin KUČERA

Bakalářská práce

Vlnové řízení vícehmotového pružného systému

Wave based control of multi-mass flexible system
Anotace:
Předmětem práce je průzkum principu vlnového řízení a jeho aplikace ve vícehmotových pružných systémech. V práci je popsán postup odvození obecného stavového popisu soustavy a charakteristické přenosové funkce z nekonečného řetězce, která je následně použita pro návrh regulátoru. Funkce regulační smyčky je poté ověřena na modelech s konkrétními počty vozíků. Navržené vlnové řízení je nakonec srovnáno …více
Abstract:
The subject of this thesis is a survey of wave based control principle and its use in multi-mass flexible systems. Inference of a general state-space representation and of a characteristic tranfer function from an infinite string is described in the thesis. Characteristic transfer function is then used to create a control loop, whose functionality is verified on a model of specific length. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Martin. Vlnové řízení vícehmotového pružného systému. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.