Anežka KYVÍŘOVÁ

Bakalářská práce

POSOUZENÍ ROZDÍLŮ V HRUBÉ MOTORICE MEZI NORMÁLNĚ VYVÍJEJÍCÍMI SE DĚTMI A DĚTMI S PORUCHAMI VÝVOJOVÉ KOORDINACE

The assessment of differences in gross motor skills between normally developing children and children with developmental coordination disorders
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o rozdílech mezi normálně vyvíjejícími se dětmi a dětmi s poruchami vývoje koordinace u dětí mladšího školního věku.V úvodu je nastíněn problém s nedostatkem pohybu a neschopností jej vykonávat. To nás přivádí k samotnému problému, kterým je vývojová porucha koordinace. Další kapitola pojednává o samotné poruše, jejích příčinách, symptomech a možnostech diagnostiky. Dále …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the differences between normally developing children and children suffering from the coordination development disorder. The research is focused on children of the elementary school age. The introduction outlines the problem of physical exercise deficiency and the incapability of its performing, leading the reader to the problem of Developmental Coordination Disorder itself …více
 

Klíčová slova

vývojová porucha koordinace MABC 2
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYVÍŘOVÁ, Anežka. POSOUZENÍ ROZDÍLŮ V HRUBÉ MOTORICE MEZI NORMÁLNĚ VYVÍJEJÍCÍMI SE DĚTMI A DĚTMI S PORUCHAMI VÝVOJOVÉ KOORDINACE. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/