Anna Kučerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci

Anotácia:
Tato absolventská práce se zabývá možnostmi využití kognitivně behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci. Práce má formu kompilace a jejím cílem je poskytnout nástin vybraných možností kognitivně behaviorálního přístupu pro práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v NZDM v Olomouci. V první části práce …viac
Abstract:
This thesis is focused on possibilities of using cognitive behavioral approach to work with youth at risk of social exclusion at Low-threshold facility for children and youth NZDM in Olomouc. The thesis has form of compilation and the main aim is to provide the overview of selected options of cognitive behavioral approach for work with youth at risk of social exclusion at NZDM in Olomouc. The first …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Lenka Tkadlčíková
  • Oponent: Mgr. Hana Krylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc