Kristýna Deylová

Bakalářská práce

Sociální podniky v cestovním ruchu ve vybraném regionu

Social tourism businesses in the selected region
Anotace:
DEYLOVÁ, Kristýna. Sociální podniky v cestovním ruchu ve vybraném regionu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. 72 stran. Tato bakalářská práce je věnována analýze sociálních podniků a sociálního podnikání v ČR a v Praze v oblasti cestovního ruchu. Tato práce se zaměřuje na definování sociálních podniků, zkoumáním jejich specificit v porovnání s klasickým podnikem, jejich přínosů …více
Abstract:
DEYLOVÁ, Kristýna. Social tourism businesses in the selected region. [Bachelor´s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: 2016. 72 pages. This bachelor thesis is devoted to the analysis of social enterprise and social entrepreneurship in the Czech Republic and Prague in the field of tourism. This work focuses on defining social enterprises, examining their specificities compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách