Bc. Jana Šopíková

Diplomová práce

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět u žáků se specifickými poruchami učení

Educational field “A man and his world” of pupils with specific learning disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou specifických poruch učení a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. V samostatné příloze diplomové práce se nachází sborník her, který má za cíl rozvoj vědomostí a dovedností ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Aktivity se zaměřují na historii z regionálního hlediska.
Abstract:
This diploma work deal with problems of specific learning disabilities and education of pupils with specific learning disabilitie. In a separate anex of diploma work there is a collection of games, which aims to development of knowledges and skills of the educational area of Human and his world. Activities aimd to history of regional attitude.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta