Mgr. Iva Macková

Bakalářská práce

Vývoj českých hasičských stejnokrojů do roku 1945: Příručka pro práci se sbírkou stejnokrojů

Development of Czech fire uniforms until 1945: Handbook for working with a collection of uniforms
Anotace:
Tato práce popisuje historický vývoj stejnokrojů českých dobrovolných hasičů na území České republiky v období 1892 - 1945. Je zpracována ve formě příručky, která může sloužit jako pomůcka pro práci se sbírkami hasičských stejnokrojů v různých typech muzeí.
Abstract:
This paper describes the historical development of the uniforms of the Czech volunteer firemen in the Czech Republic in the period 1892 - 1945. It is compiled in the form of the guide, which can serve as a help for working with collections of fire uniforms in museums of various types.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Práce na příbuzné téma