Kristýna MAŇHALOVÁ

Bakalářská práce

Africké konflikty po skončení studené války: příčiny rozpadu státu v Nigérii

African conflicts after the Cold War: causes of failure state in Nigeria
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zjistit, zda se u Nigérie jedná o rozpadlý stát a zda může za její současný stav válečný konflikt mezi teroristickým hnutím Boko Haram a vládou. Práce je rozdělena do tří částí. První část představuje teoretický rámec a jsou zde představeny teorie o rozpadu státu. Také se zabývá žebříčky, které sledují míru rozpadu. Nejdůležitějším žebříčkem pro tuto práci je Fragile State …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is found out of failure state in Nigeria. After presenting theories on state failure from authors Rotberg, Waisová and Zartman it analyses Nigeria on the basis of the social, economic and political and military indicators of the Fragile States Index. Nigeria is distinguished by large-scale corruption,poverty, massive amounts of refugees and emigrants and many conflicts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇHALOVÁ, Kristýna. Africké konflikty po skončení studené války: příčiny rozpadu státu v Nigérii. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/