Bc. Štěpán Roškot

Diplomová práce

Regulace reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání

Regulation of Radio and Television Advertising
Anotace:
Regulace reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání je tématem, který nepřestává rozdělovat společnost. Na jedné straně jsou zadavatelé reklamy a kreativci v reklamních agenturách, kteří chtějí prodávat a svobodně tvořit a na druhé straně se nachází veřejnost, která přijímá prostřednictvím médií reklamní poselství, je jím informována, ovlivňována a motivována. Zároveň může být občas i účelově klamána …více
Abstract:
Regulation of advertising in radio and television broadcasting is an issue that continues to divide society. On the one hand, there are advertisers and creatives in advertising agencies who want to sell and freely create, and on the other hand, there is a public that accepts advertising message while being informed, affected and motivated. At the same time, it could be sometimes even purposefully deceived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní