Bc. Lenka GRACÍKOVÁ

Diplomová práce

Lidské osudy - cyklus dokumentárních fotografií věnovaný lidem z léčebny pro dlouhodobě nemocné

Human lives - a series of documentary photographs dedicated to people from hospitals for the chronically ill
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je vytvoření cyklu dokumentárních fotografií věnovaný lidem z léčebny pro dlouhodobě nemocné v městské nemocnici Privamed. Cyklus šestnácti černobílých digitálních fotografií o velikosti 30x40 cm je doplněn teoretickou částí, která je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole představím dokumentární fotografii a sociální fotografii z obecného hlediska. Druhá část pojednává …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a series of documentary photographs dedicated to the people of Long-term treatment in a city hospital Privamed. Cycle sixteen black and white digital images of size 30x40 cm is accompanied by a theoretical part, which is divided into five chapters. The first chapter will introduce documentary photography and social photography in general terms. The second part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRACÍKOVÁ, Lenka. Lidské osudy - cyklus dokumentárních fotografií věnovaný lidem z léčebny pro dlouhodobě nemocné. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Ps-Vv

Práce na příbuzné téma