Kateřina ABRHÁMOVÁ

Diplomová práce

Způsoby prezentace slovní zásoby u žáků 4. třídy základní školy

Methods of presenting vocabulary to the 4th grade primary school students
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na způsoby prezentace slovní zásoby u žáků 4. třídy základní školy a jejich vlivem na krátkodobou a střednědobou paměť. Cílem práce je zjistit, která použitých metod má největší efekt na zapamatování nové slvoní zásoby a na její následné vybavení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a výzkumné. Teoretická část se zaměřuje na popis charakteristik žáků …více
Abstract:
This diploma thesis deals with methods of various visual methods of vocabulary presentation. The main idea of this thesis is to find a suitable method of presenting vocabulary to fourth grade students. It also deals with short-term memory, ways how to entertain younger students and to make them enjoy their English lessons. The aim of the practical part was to find out through research which method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ABRHÁMOVÁ, Kateřina. Způsoby prezentace slovní zásoby u žáků 4. třídy základní školy. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta