Bc. Daniel Grančič

Bakalářská práce

Přístupnost autobusové dopravy v Pardubickém kraji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Accessability of the bus transportation in district of Pardubice for passengers with reduced mobility
Anotace:
Tato práce se snaží poukázat na přístupnost autobusové dopravy v Pardubickém kraji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - OOSPO. V první kapitole je pohled na situaci bezbariérové dopravy a specifika přepravy postižených osob. Cílem této kapitoly je definovat pojem OOSPO. Druhá kapitola zobrazuje stav autobusové přepravy OOSPO v Pardubickém kraji a pohled na dopravce uskutečňujících tuto …více
Abstract:
This work points out at bus traffic in Pardubice region for persons with limited locomotion and orientation ? OOSPO. First chapter aims at traffic without barriers and specification of disabled person transportation. The point of this chapter is to define the term OOSPO. Second chapter describes bus traffic conditions of OOSPO in Pardubice region. It also looks at the transporters who realize this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grančič, Daniel. Přístupnost autobusové dopravy v Pardubickém kraji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera