Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Bakalářská práce

Opouštění domácností rodičů v ČR a vybraných evropských zemích: Sekundární analýza dat "European Social Survey 2004"

Leaving Parental Home in CR and Other Selected European Countries: A Secondary Analysis of "European Social Survey 2004"
Anotace:
Tato práce se zabývá výzkumem odchodů potomků z domácností rodičů, některými jejich charakteristikami a možnými souvislostmi. Zaměřuje se na Českou republiku a dalších šest evropských zemí z různých regionů Evropy, konkrétně Finsko, Itálii, Německo, Polsko, Španělsko a Velkou Británii. Výzkum má podobu sekundární analýzy datového souboru Evropského sociálního výzkumu z roku 2004. Výběrovým souborem …více
Abstract:
The thesis is concerned with research of children‘s leaving parental home and with some selected features and consequencies of these leavings. The thesis focuses on the Czech Republic and six other countries from different regions of Europe, namely on Finland, Italy, Germany, Poland, Spain and Great Britain. The research is designed as a secondary analysis of European Social Survey 2004 data set. Surveyed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií