Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Bachelor's thesis

Opouštění domácností rodičů v ČR a vybraných evropských zemích: Sekundární analýza dat "European Social Survey 2004"

Leaving Parental Home in CR and Other Selected European Countries: A Secondary Analysis of "European Social Survey 2004"
Abstract:
Tato práce se zabývá výzkumem odchodů potomků z domácností rodičů, některými jejich charakteristikami a možnými souvislostmi. Zaměřuje se na Českou republiku a dalších šest evropských zemí z různých regionů Evropy, konkrétně Finsko, Itálii, Německo, Polsko, Španělsko a Velkou Británii. Výzkum má podobu sekundární analýzy datového souboru Evropského sociálního výzkumu z roku 2004. Výběrovým souborem …more
Abstract:
The thesis is concerned with research of children‘s leaving parental home and with some selected features and consequencies of these leavings. The thesis focuses on the Czech Republic and six other countries from different regions of Europe, namely on Finland, Italy, Germany, Poland, Spain and Great Britain. The research is designed as a secondary analysis of European Social Survey 2004 data set. Surveyed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2009
  • Supervisor: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií