Mgr. Magdalena Pařízková

Bakalářská práce

Genderové rozdíly ve verbální komunikaci u učitelů-mužů a učitelek-žen na brněnském gymnáziu

Gender Differences in Verbal Communication between Teacher-male and Teacher-female at Grammar School in Brno
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem verbální komunikace učitelů na vybraném brněnském gymnáziu posuzovaným z hlediska genderových rozdílů. Cílem práce je zjistit, existuje-li rozdíl ve verbální komunikaci učitele-muže a učitelky-ženy a to konkrétně v oblasti výše kognitivní náročnosti kladení otázek a následné zpětné vazby na žákovu odpověď.
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is teachers‘ verbal communication observed at selected grammar school in Brno and compared according to the gender differences. The aim of the work is to ascertain whether there are any differences in verbal communication between teacher-male and teacher-female, namely among the area of asking questions and their cognitive difficulty and the follow-up feedback …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy