Mgr. Magdalena Pařízková

Bachelor's thesis

Genderové rozdíly ve verbální komunikaci u učitelů-mužů a učitelek-žen na brněnském gymnáziu

Gender Differences in Verbal Communication between Teacher-male and Teacher-female at Grammar School in Brno
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem verbální komunikace učitelů na vybraném brněnském gymnáziu posuzovaným z hlediska genderových rozdílů. Cílem práce je zjistit, existuje-li rozdíl ve verbální komunikaci učitele-muže a učitelky-ženy a to konkrétně v oblasti výše kognitivní náročnosti kladení otázek a následné zpětné vazby na žákovu odpověď.
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is teachers‘ verbal communication observed at selected grammar school in Brno and compared according to the gender differences. The aim of the work is to ascertain whether there are any differences in verbal communication between teacher-male and teacher-female, namely among the area of asking questions and their cognitive difficulty and the follow-up feedback …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy