Bc. Daniela Svobodová

Diplomová práce

Optimalizace zásob náhradních dílů

Optimization of spare parts inventory
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací zásob pro výrobu náhradních dílů v konkrétní výrobní společnosti. Úlohou teoretické části je shrnutí dostupných poznatků v oblasti zásob, jejich řízení, skladování a problematiky náhradních dílů. V praktické časti je představena společnost a současný stav řízení zásob ND a sledovaných ukazatelů. V aplikační části jsou identifikovány oblasti, které vyžadují zlepšení …více
Abstract:
The thesis deals with inventory optimalization for production of spare parts in concrete manufacturing company. The task of the theoretical part is a summary of the available knowledge in the area of inventory, inventory management, warehousing, and issue of spare parts. The practical part introduce the company and the current state of inventory management of spare parts and indicators. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta