Theses 

Optimalizace zásob náhradních dílů – Bc. Daniela Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniela Svobodová

Diplomová práce

Optimalizace zásob náhradních dílů

Optimization of spare parts inventory

Anotace: Diplomová práce se zabývá optimalizací zásob pro výrobu náhradních dílů v konkrétní výrobní společnosti. Úlohou teoretické části je shrnutí dostupných poznatků v oblasti zásob, jejich řízení, skladování a problematiky náhradních dílů. V praktické časti je představena společnost a současný stav řízení zásob ND a sledovaných ukazatelů. V aplikační části jsou identifikovány oblasti, které vyžadují zlepšení a jsou vypracována doporučení vedoucí k optimalizaci hladiny zásob.

Abstract: The thesis deals with inventory optimalization for production of spare parts in concrete manufacturing company. The task of the theoretical part is a summary of the available knowledge in the area of inventory, inventory management, warehousing, and issue of spare parts. The practical part introduce the company and the current state of inventory management of spare parts and indicators. In the practical part they will identify areas that require improvement and made recommendations for optimizing inventory levels.

Klíčová slova: zásoby, řízení zásob, optimalizace zásob, skladování, náhradní díly \ inventory, inventory management, optimalization, warehousing, spare parts

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz