Kornélia Cséfalvaiová

Master's thesis

Spoločnosť a seniori

Společnost a senioři
Abstract:
Evropská komise vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. Tato problematika vyzývá každou společnost, aby analyzovala proces stárnutí obyvatelstva a jeho společenské a ekonomické důsledky. Právě aktivní stárnutí se může stát klíčem k řešení demografického vývoje, protože Evropa je kontinentem s nejpomalejším populačním růstem. V předložené práci se sleduje …more
Abstract:
The European Commission has declared 2012 The European year for active aging and solidarity between generations. This issue calls each society to analyze the process of population aging and it's social and economic consequences. Currently active aging can be the key to solve the demographic trends, because Europe is the continent with the slowest population growth. The present study follows the issue …more
Abstract:
Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Táto problematika vyzýva každú spoločnosť, aby analyzovala proces starnutia obyvateľstva a jeho spoločenské a ekonomické dôsledky. Práve aktívne starnutie sa môže stať kľúčom k riešeniu demografického vývoja, pretože Európa je kontinentom s najpomalším populačným rastom. V predloženej práci sa sleduje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2013
  • Supervisor: Jitka Langhamrová
  • Reader: Tomáš Löster

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34304