Bc. Magda Hamouzová, DiS.

Diplomová práce

Kreditní karty s implementací pojištění

Credit Cards Included Insurance
Anotace:
Diplomová práce "Kreditní karty s implementací bankopojištění" popisuje fungování a využití kreditní karty jako platebního nástroje a poskytované pojištění ke kreditním kartám od minulosti do současnosti. Práce je rozdělena do pěti kapitol, kde první tři kapitoly jsou popsány z teoretického pohledu a zbylé dvě kapitoly jsou zaměřené na část praktickou. První kapitola popisuje historii a vznik kreditních …více
Abstract:
This thesis titled Credit cards included bancassurance describes functions and use of credit card as a payment tool and insurance provided with credit cards historically as well as in presence. The thesis is divided into five chapters. First three chapters focus on theory, while the remaining two deal with the practical aspect. The first chapter describes the origin and history of credit cards worldwide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.
  • Oponent: Ing. Alois Rous, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance