Marie Lucie Štefaniková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Velepíseň lásky v manželském životě křesťanů

Abstract:
Anotace: Tato absolventská práce s názvem Velepíseň lásky v manželském životě křesťanů pojednává o 13. kapitole prvního listu Korintským a o křesťanském manželství. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda je možné naplňovat lásku, tak jak je popisovaná ve 13. kapitole listu Korintským. V této práci se nejprve zabývám Prvním listem Korintským, okolnostmi jeho vzniku a jednotlivými tématy, která v jsou …more
Abstract:
Annotation: The main objective of this diesrtation is to find out if it is possible to live love in the way it is written in there Epistle in the Corinthians and if yes how we can achieve it. So in this disertation I will firstly deal with in the Epistle of Corinthians, the circumstances of its creation and the topics it includes. In the following part. I will be dealing with the interpretation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 10. 2019
  • Supervisor: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
  • Reader: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Institute of Social Pedagogy and Theology

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie