Bc. Petr Hamák

Diplomová práce

Ekonomické přínosy turistického produktu - Cyklistická stezka Brno – Vídeň

The economic benefits of the tourism product - Cycle trail Brno - Vídeň
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Ekonomické přínosy turistického produktu – Cyklistická stezka Brno – Vídeň“ se zabývá vyhodnocením ekonomických přínosů vybrané cyklostezky. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá úvodem do politiky cestovního ruchu a druhá kapitola popisuje, jakým způsobem je v České republice podporován rozvoj cyklistické infrastruktury. Třetí kapitola je …více
Abstract:
This diploma thesis called „The economic benefits of the tourism product – Cycle trail Brno – Vídeň“ deals with the evaluation of the economic benefits of a selected cycle trail. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is an introduction to tourism policy and the second chapter describes how the development of a cycling infrastructure is supported in the Czech Republic. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta