Ing. Radka Tomečková

Bachelor's thesis

Zemědělské družstvo jako podnikatelský subjekt

Agricultural cooperative as an entrepreneurial subject
Abstract:
Předmětem bakalářské práce: „Zemědělské družstvo jako podnikatelský subjekt“ je popis a rozbor konkrétního družstva. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku družstevnictví a jeho právní úpravy. V druhé části je analyzováno reálně existující zemědělské družstvo pomocí finanční analýzy. Dále je pozornost je věnována přínosům družstva členům. Cílem práce je dokázat životaschopnost družstva jako …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Agricultural cooperative as an entrepreneurial subject“ is description and analysis of concrete kooperative institutions. The first part is concentrade on general characteristic of cooperatives and their legislation. In the second part is analyzed the real cooperative society with financial analyse. Next, it is focused on advantages for members of cooperative. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Reader: Ing. Petr Bohm, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management

Theses on a related topic

All theses