Andrea VINDUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Názory lidí na problematiku domácího násilí páchaného na ženách

People's views on the issue of domestic violence against women.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá názory veřejnosti na problematiku domácího násilí páchaného na ženách. Jejímž cílem je zjistit míru informovanosti veřejnosti o problematice domácího násilí a o oběti domácího násilí. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí, z toho v prvních třech částech je pojednáváno v odborných teoriích o problematice domácího násilí, o profilu oběti domácího násilí, násilné osobě …more
Abstract:
The bachelor thesis deal with the opinions of community about problems of home violence makes to women. The targets of the bachelor thesis is get info rate of knowing the community about problems of home violence and victims of home violence. The bachelor thesis is compartmental to four parts, in the first three parts is dealing in experts theories about problems of home violence, about profile victims …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016
Accessible from:: 30. 3. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Lucie MALIŇÁKOVÁ

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VINDUŠKOVÁ, Andrea. Názory lidí na problematiku domácího násilí páchaného na ženách. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses b45bfv b45bfv/2
30/3/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30/3/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.