Tomáš Tlučhoř

Diplomová práce

Kvalita kmenových dat a datová synchronizace v segmentu FMCG

Master Data Quality and Data Synchronization in FMCG
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality kmenových dat u odběratelů a dodavatelů rychloobrátkového zboží. Cílem je zmapovat tok kmenových dat o produktech v dodavatelském řetězci odvětví FMCG a identifikovat slabá místa způsobující jejich nekvalitu. Důraz je kladen především na analýzu procesu zalistování nového zboží u obchodního řetězce. Jedním ze způsobů zvýšení efektivity procesu zalistování …více
Abstract:
This master thesis deals with a topic of master data quality at retailers and suppliers of fast moving consumer goods. The objective is to map a flow of product master data in FMCG supply chain and identify what is the cause bad quality of the data. Emphasis is placed on analyzing a listing process of new item at retailers. Global data synchronization represents one of the tools to increase efficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Dušan Chlapek
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39319

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie