Bc. Markéta TVARDKOVÁ

Master's thesis

Detekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu Lemna minor

Detection of the toxic effects of synthetic dyes by determining the inhibition of growth of Lemna minor
Abstract:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na možnost využití inhibice růstu Lemna minor pro hodnocení toxicity syntetických barviv a vzorků odpadních vod. Cílem práce bylo kvantifikovat toxické účinky syntetických barviv Methylene Blue a Reactive Orange 16 a dvou vzorků odpadních vod z textilního závodu na vegetativní růst okřehku menšího (Lemna minor), během biodegradace pomocí lignolytické houby Irpex …more
Abstract:
The present diplom thesis focuses on the potential for growth inhibition of Lemna minor to evaluate the toxicity of synthetic dyes and wastewater samples. The aim was to quantify the toxic effects of synthetic dyes Methylene Blue and Reactive Orange 16 and samples of wastewater from textile plant for vegetative growth of duckweed (Lemna minor) during biodegradation by fungi lignolytické Irpex lacteus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012
Accessible from:: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TVARDKOVÁ, Markéta. Detekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu Lemna minor. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta